Aanmelden

Wat leuk dat je lid wilt worden!

Graag ontvangen wij de volgende gegevens van je:

Zo ja, dan de gegevens van het vaarmateriaal hieronder vermelden:

NB Het lidmaatschap is inclusief 1 stallingsplaats per lid en aanmelding bij het Watersportverbond vanaf het eerst volgende kalenderjaar. In het botenhuis gestalde boten zijn automatisch, tegen dagwaarde, verzekerd tegen brandschade. Niet tegen diefstal, storm of tijdens gebruik.

Ondergetekende verklaart zich te houden aan de statuten en de huishoudelijke, accommodatie en veiligheidsreglementen van de HKC, deze zijn op te vragen bij het bestuur.

Postadres

Klaproosstraat 10
5492 KC, Sint-Oedenrode
info@hooidonksekanoclub.nl

Volg ons
Bezoekadres
  • Dommelpark 1
  • 5492 DD, Sint-Oedenrode
  • KVK: 40238382
  • NL41 RABO 0148 2608 10